+48 61 841 78 93 office@proindus.pl

GALWANICZNA OCHRONA KATODOWA STALI W BETONIE

Korozja jest uznawana za jedną z głównych przyczyn pogarszania się stanu konstrukcji z żelazobetonu oraz strunobetonu na całym świecie. Liczba konstrukcji z żelazobetonu rośnie gwałtownie na całym świecie i z tego względu rośnie też zapotrzebowanie na łatwo stosowalne, niedrogie programy konserwacyjne.

Ochronę katodową konstrukcji z żelazobetonu można uzyskać poprzez polaryzację zbrojenia stalowego za pomocą zewnętrznego prądu stałego (DC). W tym celu anody są zamontowane na powierzchni, namalowane lub wytłoczone w betonie, a następnie podłączone do bieguna dodatniego źródła prądu stałego w przypadku anod obcoprądowych (ICCP) lub bezpośrednio podłączone do stalowego zbrojenia, w przypadku anod galwanicznych.

Przy galwanicznej ochronie katodowej (GACP) anoda (zwyczajowo cynk) dostarcza zewnętrzny prąd do ochrony katodowej. Płyny znajdujące się w porach betonu (roztwór porowy) działają jak elektrolit i pozwalają na przepływ jonów w ramach pola elektrycznego stworzonego przez system ochrony katodowej. Ochrona jest wystarczającą, jeżeli w reprezentatywnych punktach konstrukcji spełnione są specyficzne kryteria ochronne.

System GACP, wykorzystujący anody galwaniczne, dał się poznać jako system prosty i niezawodny. W ostatnim czasie stał się dostępny jako realna alternatywa dla ICCP. W przeciwieństwie do ICCP, systemy GACP nie wymagają rozległego okablowania lub połączeń oraz źródła prądu. Ich prostota znacząco obniża potrzeby w zakresie monitorowania i konserwacji.

Norma europejska ISO 12696: “Ochrona katodowa stali w betonie” uszczegóławia zasady ochrony katodowej i jej zastosowanie do stali w betonie.

Celem ochrony katodowej żelazobetonu jest zahamowanie procesu korozji stali w betonie za pomocą przyłożonego prądu.

Obecność w betonie soli chlorowych może stanowić zagrożenie dla warstwy pasywacyjnej (ochronna warstwa tlenków) znajdującej na umieszczonym w betonie zbrojeniu ze stali węglowej.  Również zmienność grubości warstwy betonu ponad zbrojeniem, jakość betonu w tej warstwie oraz zawartość chlorków wokół zbrojenia będą prowadziły do powstania podobnych warunków korozyjnych.

Warunki te spowodują powstanie lokalnych ognisk korozji. Takie miejsca stają się anodami. Inne miejsca na zbrojeniu, gdzie warunki są relatywnie mniej korozyjne i agresywne, nadal są ulegają pasywacji (pasywna warstwa tlenków). Miejsce te stają się katodami.

ZALETY KATODOWEJ GALWANICZNEJ OCHRONY STALI W BETONIE

Wydłuża skutecznie żywotność konstrukcji żelbetonowych.

?

Wpływa na znaczne obniżenie kosztów utrzymania konstrukcji stalowych.

R

Osadzenie odpowiednie anody galwanicznej w betonie podczas wykonywania nowej konstrukcji jest bardzo proste.

f

System w nowych konstrukcjach betonowych wymaga mniej anod na jednostkę powierzchni, co relatywnie obniża koszty.

ZAMÓW KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ!

SUPER TRWAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ OCHRONY

Wysoce wydajna technologia zapobiegania pogarszaniu się stanu betonu w wyniku działania chloru oraz korozji betonu zawierającego węgiel. Nie wymaga serwisowania lub monitoring. Natężenie prądu podlega naturalnej samoregulacji w zależności od bieżących wymagań struktury żelbetonu.

Share