+48 61 841 78 93 office@proindus.pl

Laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych – FH Barwa, które od wielu lat zajmuje się profesjonalnym badaniem powłok materiałów i ich odporności na korozję przeprowadziło test taśmy antykorozyjnej Zinc Tape.

Logo Barwa

Przedmiotem badania były stalowe kształtowniki z firmy Newag, które zostały zabezpieczone taśmą cynkową Zinc Tape firmy ProIndus. Badanie odporności na korozję przeprowadzono w obojętnej rozpylonej mgle solnej zgodnie z  normą PN-EN ISO 9227, w komorze solnej, w temperaturze 35 stopni Cencjusza. Stężenie roztworu solanki wynosiło  5%. Czas eksperymentu wynosił łącznie 480 godzin. Badaniom w komorze solnej poddano elementy stalowe zabezpieczone częściowo lub całkowicie taśmą cynkową Zinc Tape oraz dla porównania elementy niezabezpieczone.

Na efekty badania nie trzeba było długo czekać. Już po 24 godzinach można było obserwować oddziaływanie solanki na niezabezpieczoną powierzchnię.

Badanie_ZincTape_Proindus_1

 

Zakończenie badania.

Badanie_ZincTape_Proindus

Zdjęcia pochodzą z dokumentacji badania. Źródło FH Barwa – Sprawozdanie z badania.

Po zakończeniu badania i odklejeniu taśmy cynkowej nie zaobserwowano ognisk korozji w przeciwieństwie do powstałych ognisk korozji na elementach niezabezpieczonych. Na podstawie zastosowanej metodyki badawczej oraz oceny wizualnej stwierdzono, że układ w warunkach badania działa jako zabezpieczenie barierowe, natomiast nie katodowe.

Share
Share