+48 61 841 78 93 office@proindus.pl

Połączenie stal – stop lekki.

Punkt kontaktu pomiędzy stopami lekkimi a materiałami, które mogą ulegać korozji.

stop lekki

Kiedy te dwa materiały są w kontakcie, zarówno elektrycznym, jak i elektrolitycznym, rozpoczyna się proces galwaniczny. Kontakt elektrolityczny powstaje, kiedy roztwór (zwykle woda deszczowa) wsiąka pomiędzy dwie powierzchnie. Kontakt ten może być nawet spowodowany przez ślady wilgoci pomiędzy dwoma powierzchniami lub przez chemiczną niehomogeniczność jednej z dwóch powierzchni, spowodowaną obecnością tlenków, brudu itd. Ponieważ potencjały elektrochemiczne stali i materiałów żelaznych są bardziej elektropozytywne od stopów lekkich, mogą wywoływać korozję. Z tego powodu stopy lekkie stają się anodami protektorowymi.

Problemów tych można uniknąć za pomocą materiałów izolacyjnych (wykonanych z tworzywa lub gumy), które można włożyć pomiędzy powierzchnie, aby przerwać kontakt elektryczny i elektrochemiczny. Jednakże, ponieważ materiał izolacyjny nie przywiera dobrze i szybko się zużywa, ochrona korozyjna nie jest dalej gwarantowana. Jej uszkodzenie może nawet spowodować problemy mechaniczne, przez co obie powierzchnie nie będą już prawidłowo połączone. Nie będzie to miało miejsca przy wykorzystaniu naszej taśmy cynkowej z klejem elektroprzewodzącym. Dzięki powłoce cynku ZincTape na powierzchni żelaza, można uzyskać ochronę pasywną i aktywną:

  • ochrona pasywna dzięki homogeniczności oraz izotropii powłoki i kleju, które dobrze do siebie przywierają, pozwalając uniknąć penetracji przez wodę;
  • ochrona aktywna, ponieważ różnica potencjałów pomiędzy dwiema powierzchniami zmniejsza się. Potencjał cynku jest bardzo podobny do stopów lekkich i z tego powodu taśma cynkowa staje się, zamiast stopu lekkiego, anodą protektorową.   

Taśma cynkowa musi przywierać do bardziej szlachetnego metalu. Jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące potencjału elektrolitycznego materiałów, zalecane jest pokrycie obu powierzchni taśmą cynkową, aby uniknąć ataku korozji.

Obszary zastosowania

  • Słupy latarni są chronione przez ZincTape przy podstawie, która jest krytyczną częścią powierzchni. Powłoka jest z reguły wykonywana przez wykwalifikowany personel lub przez dostawcę metalowych słupów.
  • W motoryzacji – ochrona krawędzi okien, podwozia, dachów oraz innych obszarów, do których może wsączać się woda.  Do zawiasów i drzwi samochodowych lub innych szczególnie wrażliwych miejsc, ZincTape oferuje specjalne formatki w oparciu o potrzeby klienta, wykonane w celu uniknięcia problemów z korozją.
  • Rury i rury wychodzące ponad powierzchnię gruntu. Platformy morskie, konstrukcje portowe, nabrzeża, pomosty i platformy na nabrzeżach. Naziemne instalacje i elementy rafinerii.
Share
Share